Služby

Služby

Služby

  • Služba uzdravenia a vyslobodzovania
  • Prorocká služba
  • Služba kresťanského poradenstva
  • Služba kresťanského biznis poradenstva

 

Služba uzdravenia a vyslobodzovania:

Božie slovo v Mt 8:16-17 hovorí "„A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše nemoci a naše neduhy niesol".

Kamkoľvek Ježiš išiel, diali sa znamenia a divy, ľudia boli uzdravovaní. Ježiš v Jánovom evanjeliu J 10:37-38 hovorí: "Ak nečiním skutkov svojeho Otca, neverte mi; ale ak činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a uverili, že je Otec vo mne a ja v Otcovi".

Kristus vstal z mŕtvych a Jeho evanjelium nezáleží v slove, ale v dôkazoch Ducha a moci. Nemôžeme ľudí uzdraviť, ale poznáme toho kto zomrel za naše hriechy a naše nemoci, toho, ktorý má moc uzdraviť. Videli sme Jeho zázračné uzdravenia a s láskou a radosťou sa budeme modliť i za vaše osobné potreby.

Ak máte záujem o službu uzdravenia, dohodnite si termín na tejto stránke (kontakt). Ak ste boli uzdravení prostredníctvom našej služby, napíšte nám Vaše svedectvo.


Prorocká služba:

Prorocké slová:
Božie slovo v 1Kor 13 1-3 hovorí „Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje.

Božie slovo nám prikazuje horliť za duchovné dary a predovšetkým za dar prorokovania. V atmosfére úprimného hľadania Božej tváre je Ježiš verný svojim slovám J 10:27 „Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma”.

V prorockej službe sa zameriavame na používanie prorockého daru na budovanie, potešovanie a povzbudzovanie. Prorocké slová potvrdzujú to, čo prijímateľ v minulosti prijal v osobnom zjavení od Pána. Prorocký dar nepoužívame na poskytovanie direktívnych, korektívnych alebo prediktívnych proroctiev. Zodpovednosťou služobníkov v prorockej službe je sústrediť sa na počutie hlasu Ducha Svätého a zodpovednosťou prijímateľa je rozsudzovať každé slovo. (1Kor 13:9 a 1Tes 5:20-21)

Ak máte záujem o prorockú službu, dohodnite si termín na tejto stránke (kontakt). Doporučujeme Vám priniesť si so sebou záznamník a proroctvá si nahrať. Ak ste boli prorockou službou požehnaní, napíšte nám Vaše svedectvo.

Výklad videní a snov:
Súčasťou prorockej služby je i výklad videní a snov. Jazyk Biblie je kľúčom k tajomstvám, ktoré nám Boh chce odkryť. V prípade, že máte záujem o výklad Vášho sna, videnia alebo chcete výklad osobne konzultovať kontaktujte nás na tejto stránke (kontakt).


Služba kresťanského poradenstva:

Božie slovo v Rim 15:14 hovorí: "Presvedčený som, moji bratia, i ja sám o vás, že ste i sami plní dobroty naplnení súc každou známosťou, môžuc i napomínať druh druha".

Sekulárne psychologické poradenstvo ponúka psychodiagnostiku a psychoterapiu zameranú na dušu, pocity, pričom popiera samotnú existenciu ducha a duchovný rozmer človeka.  
Kresťanské poradenstvo sa obracia o radu k Stvoriteľovi človeka, nachádza odpovede v Božom slove Biblii a aplikuje terapiu na základe kresťanských - biblických hodnôt bez sekulárnych kompromisov.

V prípade záujmu o poradenstvo v akejkoľvek oblasti kontaktujte nás na tejto stránke (kontakt). Na základe kontaktu si dohodnete termín a vyberiete služobníka  na konzultáciu.

Jaroslav Šinkovic – biblická škola Budapešť
BA  Peter Oláš - Kresťanské poradenstvo - Faith Bible College Missiouri/USA

Ak ste boli poradenskou službou požehnaní, napíšte nám Vaše svedectvo.


NEWSLETTER

Pridajte svoj e-mail, ak si prajete prijímať oznamy a správy od nás


Kto je online?

Máme online 2 hostí